Bełżec

БЕЛЖЕЦЬ (pol. Bełżec) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 2420 osób: 400 Ukraińców, 1900 Polaków, 120 Żydów [Kubijowycz, 64]. W 1900 r. na 1931 mieszkańców przypadało 432 grekokatolików, 1355 rzymskich katolików i 144 wyznawców wiary Mojżeszowej [Kubijowycz, 121].

CERKIEW i cmentarz przycerkiewny


Fotografie z września 2010 r.

CMENTARZ

Fotografie z września 2010 r.

INNE
Fotografie przedstawiają zbudowany przed druga wojną światową budynek parafii greckokatolickiej. Obecnie znajduje się w nim przedszkole.
Przed budynkiem, ale poza ogrodzeniem stoi krzyż przydrożny.

Fotografie z września 2010 r.