Olszanica*

ВІЛЬШАНИЦЯ (pol. Olszanica) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim . W 1939 r. liczyła 1570 mieszkańców: 950 Ukraińców, 310 Polaków, 410 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 80 Żydów [Kubijowycz, 44].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 562 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Wyciąg z informacji nieznanego członka administracji OUN w V rejonie nadrejonu „Chłodny Jar” w I Okręgu Kraju Zakerzońskiego o 6 Ukraińcach zamordowanych przez członków MO z Olszanicy

Kolego przywódco!

Podaję, ile ludzi zamordowała polska banda bolszewicka w latach 1944–1946

[…] Dnia 23 XI 1944 roku MO z Olszanicy zamordowało 6 nieznanych Ukraińców wracających z Niemiec. […]

[podpis nieczytelny]

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Druże prowidnyk!, k. 208.

Fragment wyciągu z protokołu przesłuchania Wiktora Strama w dniu 20 maja 1945 roku przez pracownika SB OUN o mordzie członków posterunku MO w Olszanicy na 8 Ukraińcach

W miesiącach styczeń i luty 1945 r. na posterunku MO w Olszanicy pomordowano 8 (osiem) osób. Byli to Ukraińcy, uciekający z Niemiec z robót przymusowych. Dwaj z zamordowanych pochodzili z Daszówki koło Ustrzyk Dolnych. Robił to sam komendant na własną rękę w sposób bardzo konspiracyjny.

Źródło: AIPN Rz 072/1, Wyp. VII b (244), k. 98.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found