Husynne

ГУСИННЕ (pol. Husynne) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 674 Ukraińców, 118 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 273].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 30 lipca 2015 r.

CERKIEW
Pierwsza wzmianka z 1543 r. W 1741 r. zbudowano drugą (?) cerkiew, a w 1776 r. następna. W latach 1910-1911 powstała także rosyjska cerkiew murowana. Losy cerkwi greckokatolickiej sa nieznane, rosyjska została zniszczona w 1938 r [Słobodian, 170]. Miejsc po świątyniach nie odnaleziono.

CMENTARZ


KOMENTARZE
Na skraju cmentarza prawosławnego stoi kaplica cmentarna, związana z imperialnym prawosławiem rosyjskim – nie należy ona do ukraińskiej kultury materialnej.
Stanowiła jednak fragment historii ukraińskich mieszkańców Husynnego i z tego powodu została utrwalona w tej galerii.BIBLIOGRAFIA