Nakło

НАКЛО (pol. Nakło) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 770 osób: 740 Ukraińców, 5 Polaków, 15 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 10 Żydów [Kubijowycz, 56].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO

CMENTARZ

F
Fotografie z 2009 r.