Nakło

НАКЛО (pol. Nakło) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 770 osób: 740 Ukraińców, 5 Polaków, 15 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 10 Żydów [Kubijowycz, 56].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment wniosku Stefana Czuby z 13 września 2002 roku do Instytutu Pamięci Narodowej o wszczęcie śledztwa w sprawie spowodowania przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej ze Stubna śmierci  Ukraińca Iwana Sałuka z Nakła

W dniu 3 czerwca 1945 r. na drodze między wsiami Poździacz (obecnie Leszno) i Nakło w powiecie przemyskim zabito Józefa Żwirkowskiego. Wkrótce okazało się, że zabójstwo miało podłoże rachunków osobistych. Andrzej Wojciechowski z Wyszatycz powiedział mojemu ojcu, że Jan Sałuk zginął niewinny, bo J. Żwirkowskiego zabiło dwóch braci ze Studna za zniesławienie przez Żwirkowskiego ich siostry. Tak zabójcy, jak i ich ofiara byli Polakami. […]

           Milicja Obywatelska ze Stubna to zabójstwo przypisała Ukraińcom. Przeprowadziła rewizję wśród Ukraińców w Nakle i podpaliła stodołę Michała Sałuka, w której ukrył się jego syn Jan Sałuk. […] Ratując się wyskoczył [on] z płonącej stodoły oparzony i postrzelony w nogę, wpadł prosto w ręce milicjantów. Milicjanci rzucili się na swoją ofiarę i z niespotykanym sadyzmem zaczęli katować niewinnego Jana Sałuka, w końcu żywcem wykłuli mu oczy. Ojciec Jana błagał, aby oddali mu już okaleczonego syna, ale bez rezultatu. […] Po trzech dniach w strasznych mękach Jan Sałuk zmarł.

Źródło: Maszynopis. Kserokopia. Archiwum B. Huka. Zbiory M. Kozaka.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2009 roku.

CERKWISKO

CMENTARZ

F
Fotografie z 2009 r.