Hopkie

ГОПКЕ (pol. Hopkie) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało Ukraińców, Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. ].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ
Znajduje się nad samą drogą z Łaszczowa do Grodysławic, po prawej stronie. Założony najpóźniej w XVII w. Funkcjonował do czasu wygnania prawosławnej ludności ukraińskiej do Ukraińskiej SRR, prawdopodobnie jesienią 1944 r. Wg D. Kawałko na cmentarzu zachowało się 8 nagrobków kamiennych i ich fragmentów, z inskrypcjami rosyjskojęzycznymi wykonanymi cyrylicą rosyjską. Widoczne są świeże małe krzyże drewniane na niedawno utworzonych mogiłach ziemnych. Prawdopodobnie ma to związek z niedawnym postawieniem na terenie cmentarza krzyża trójramiennego, bez napisu. Jego stan z lipca 2010 r. wskazywał, że postawiony został najwyżej 2-3 lata temu. Obok cmentarza do 1940 r. stała drewniana cerkiew z XVIII w., jednak miejsce po niej trudno odnaleźć wzrokiem.
Wykorzystano oględziny własne cmentarza z lipca 2010 r. oraz dane z: Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków-Zamość 1994, s.175.