Rożubowice

РОЖУБОВИЧІ (pol. Rożubowice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 720 osób: 570 Ukraińców, 140 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 57].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO
Znajduje się w obrębie ogrodzonego siatką cmentarza.
Fotografie z 4 kwietnia 2011 r.

CMENTARZ
Fotografie z 4 kwietnia 2011 r.