Klesztów

КЛЕШТІВ (pol. Klesztów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 216 Ukraińców, 91 Polaków; na Kolonii Klesztów: 25 Polaków, 120 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 317].

HISTORIA
Brak wzmianek o deportacjach ludności ukraińskiej w: Pisuliński 2009, Misiło 2013.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 sierpnia 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, murowana, z 1772 r. Fundatorem byli Węglińscy, miejscowa rodzina ziemiańska; po I wojnie światowej przemocą przejęta przez Kościół rzymskokatolicki [Słobodian, 214]. Wewnątrz zachowała się polichromia autorstwa Gabriela Stawińskiego i Józefa Majera oraz wyposażenie, w tym ikony i ołtarze z XVIII w. W skład zespołu cerkiewnego wchodzą także dzwonnica i plebania [Saładiak, 365].CMENTARZ


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA