Olszyn

ВІЛЬШИН (pol. Olszyn) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 139 Ukraińców, 441 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 97].

HISTORIA
Na przełomie XIX i XX wieku na prawosławnym cmentarzu została wzniesiona drewniana kaplica, będąca filia prawosławnej parafii w Rokitnie [Słobodian, 121]. Zniesiona prawdopodobnie po objęciu tych terenów państwowością polska po 1918 r.
Wieś nie jest wzmiankowana u Saładiaka, Tłomackiego.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Fotografie wykonano pod koniec kwietnia 2011 r.

CMENTARZ