Miejscowości


BIBLIOGRAFIA
Na Apokryfie Ruskim publikowane są oryginalne teksty, odsyłające do różnorodnych publikacji. Ze względu na chęć uniknięcia publikowania na każdej podstronie bibliografii w wersji niżej pełnej w nawiasach kwadratowych umieszczone zostały przypisy tzw. oksfordzkie odsyłające do wydawnictw o zasięgu ponadregionalnym. Bibliografia wydawnictw regionalnych umieszczona została za każdym razem na stronie głównej danego region, np. Łemkowszczyzny czy Podlasia itp.

W języku angielskim
Dmytro Blazejowskyj, Historical Sematism of the Eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkiwscyna (1828-1939), Lviv 1995;
Wołodymyr Kubijowicz, Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halycyna-Galicia) 1.1.1939, Wiesbaden 1983;

W języku polskim

W języku ukraińskim
Мychajło Łesiw, Ukrajinśki howory w Polszczi, Warszawa 1997;
Schymatism wseho klyra ruskoho-katolyczeskoho Eparchij Sojedynenych Peremyskoj, Samborskoj i Sianickoj na hod ot Rożdestwa Chrystowoho 1909, Peremyszl 1908;
Szematyzm wseho klyra ruskoho-katolyczeskoho Bohom spasemoji Eparchii Peremyszlskoj na hod ot Rożdestwa Chrystowoho 1879, Peremyszl 1879;
Szematyzm hreko-katołyćkoho Duchowenstwa złuczenych Eparchij Peremyśkoji, Sambirśkoji i Sianićkoji na rik Bożyj 1928, Peremyszl 1928;