Łuczyce

ŁUCZYCE (ukr. Лучичі) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. jej mieszkańców stanowiło 370 osób: 320 Ukraińców, 25 Polaków, 15 łacinników, 10 Żydów [Kubijowicz, 56].

HISTORIA
W maju 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Łyczyc 33 obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Pozostało we wsi 120 Polaków i 1 Ukrainiec [Misiło, 416]. Po 1956 r. z Ziem Zachodnich wróciło do Łuczyc kilka rodzin ukraińskich, członków istniejącej tam obecnie, restytuowanej w 1991 r., parafii greckokatolickiej. [cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1856 r.
Fotografie w galeriach Cerkiew, Dzwonnica, Cmentarz wykonano 26 marca 2011 r.


DZWONNICA

CMENTARZ
W galerii uwzględnione zostały najstarsze groby, przeważnie z napisami cyrylickimi.

ZABUDOWA