Łaszczów

ЛАЩІВ (pol. Łaszczów) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińskie w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 41 Ukraińców, 232 Polaków; na Kolonii: 11 Ukraińców, 248 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 221].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ
Znajduje się w dzielnicy Łaszczowa zwanej Czerkasy, nieco na skraju miasteczka, w jego części wschodniej, na dobrze widocznym wzniesieniu po lewej stronie drogi do Żulic. Stanowi niewielką, wschodnią część cmentarza rzymskokatolickiego. Na obecne miejsce przeniesiony w okresie 1826-1843 z centrum osady, gdzie znajdował się wcześniej cmentarz przycerkiewny. W tym czasie był to cmentarz unicki, od 1875 r. do czasów dzisiejszych – prawosławny. Na nagrobkach napisy w języku rosyjskim wykonane cyrylicą rosyjską. Obszar części unicko-prawosławnej stopniowo zmniejsza się, gdyż teren wykorzystywany jest do pochówków rzymskokatolickich. Warto zwrócić uwagę na kilka nagrobków z formułą „zmarł tragicznie” i datami 1943 czy 1942 – prawdopodobnie są to Ukraińcy, ofiary AK lub BCH.
Wykorzystano informacje własne z pobytu w lipcu 2010 r. oraz publikację: Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków-Zamość 1994, s.135-137.


Fotografie z lipca 2010 r.