Teksty

W 1930 r. we Lwowie w tomie pierwszym „Pamiętnika V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 1930 r.” opublikowany został referat Kazimierza Dobrowolskiego „Migracje wołoskie na ziemiach polskich”. Wywarł on znaczny wpływ na późniejsze badania na temat kolonizacji na północnych stokach Karpat. Opis: język polski, s. 18, 2,54 MB, plik PDF:
Migracje wołoskie na ziemiach polskich


W 2003 r. w ramach VII edycji konkursu „Historia bliska” przeprowadzanego z inicjatywy Ośrodka Karta uczniowie Gimnazjum nr 1 Miejskiego Zespołu Szkół w Gorlicach nr 3 przygotowali pracę pod tytułem „Przesiedlano nawet domy” dotyczącą konkursowego tematu „Ludzie w ruchu – migracja, awans, degradacja społeczna”. Poświęcili ją zagadnieniu deportacji Łemków, ludności ukraińskiej zamieszkującej Łemkowszczyznę, w 1947 r. Opis: język polski, plik PDF, 369 KB, 45 str.:
Przesiedlano nawet domy