Brzeżawa

БРИЖАВА (pol. Brzeżawa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1590 mieszkańców:  1400 Ukraińców, 10 Polaków, 150 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 17].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 160 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1045].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania terenowego referenta OUN o zamordowaniu przez członków MO z Borownicy i Birczy 8 Ukraińców w Brzeżawie

[…] 21.2.1945 roku polska milicja z Borownicy w liczbie 25 osób napadła na wieś Brzeżawę, zabijając 4 osoby. […]

29.2.1945 roku na Brzeżawę przyjechała polska milicja z Borownicy i Birczy. Na przysiółku Wola zabili 4 Ukraińców i jednego ranili, spalili 2 domy. […]

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 2, [Wisti z terenu, b.d.], k. 288.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW – wnętrze

Fotografie z sierpnia 2004 roku.

Epizod z 1998 roku.

Oprócz rejestracji stanu zewnętrznego cerkwi i cmentarza obok niej warto zwrócić uwagę na dwie ostatnie: fotografie to dom rzebiarza ludowego Mykoły Mazuryka (1908-2008).

BIBLIOGRAFIA