Szczawne

ЩАВНЕ (pol. Szczawne) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 950 mieszkańców: 890 Ukraińców, po 30 Polaków i Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA
W. Kubijowycz podał nazwę ukraińską цwsi w brzmieniu Щавник/Szczawnyk [Kubijowycz, 76].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 30 sierpnia 2014 r.

CERKIEW i dzwonnica

Patrz historia i fotografie wnętrze cerkwi: http://cerkiew-szczawne.pl/home/start.html

KAPLICZKA

KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ

Inne
Pierwsze trzy fotografie przedstawia stację kolejową w Szczawnem, skąd wyruszył pierwszy transport z Ukraińcami wypędzonymi z ich Ukrainy w 1947 r. w czasie akcji „Wisła”. Dwie następne: pole między rzeką a torami kolejowymi, gdzie Wojsko Polskie w czasie akcji „Wisła” założyło getto dla obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Następne fotografie to krzyż, który nie został umieszczony w galerii cmentarz, a ostatnie trzy – to widok na miejsce, gdzie stał dawny dwór (blok mieszkalny PGR jako komunistyczne wydanie czworaka wskazuje na powinowactwo między szlacheckim i komunistycznym zarządzaniem ludźmi).

BIBLIOGRAFIA

KOMENTARZE