Nowosiółki

НОВОСІЛКИ (pol. Nowosiółki) – wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. Wg spisu niemieckiego w 1943 r. wieś zamieszkiwało 591 Ukraińców, 28 Polaków, 35 Białorusinów [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 137].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 434 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1016].
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Galeria przedstawia trzy obiekty. Pierwszy to krzyż trójramienny, stojący we wsi od strony Jabłecznej. Drugi – miejsce po lewej stroni drogi z Jabłecznej, gdzie stały niemieckie baraki w okresie wojennym. Trzeci – przystanek autobusowy z napisem „Ukraińcy”. Zdjęcia wykonano na początku maja 2011 r.