Wola Matiaszowa*

ВОЛЯ МАТІЯШЕВА (pol. Wola Matiaszowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 430 mieszkańców: 400  Ukraińców, 15 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 45].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 brak danych o deportacji o kryptonimie „Wisła” [Akcja „Wisła” 2013, 1040].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Woli Matiaszowej

            […] 22 lutego 1946 r. 80 żołnierzy WP z Baligrodu przeszło przez Żernicę do Bereźnicy Wyżej. Zaaresztowali dwóch mężczyzn i przeszli do Woli Matiaszowej, gdzie zabili Osypa Popowycza, a jednego [mieszkańca] zranili. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 69. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA