Wola Matiaszowa*

ВОЛЯ МАТІЯШЕВА (pol. Wola Matiaszowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 430 mieszkańców: 400  Ukraińców, 15 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 45].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 brak danych o deportacji o kryptonimie „Wisła” [Akcja „Wisła” 2013, 1040].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Woli Matiaszowej

            […] 22 lutego 1946 r. 80 żołnierzy WP z Baligrodu przeszło przez Żernicę do Bereźnicy Wyżej. Zaaresztowali dwóch mężczyzn i przeszli do Woli Matiaszowej, gdzie zabili Osypa Popowycza, a jednego [mieszkańca] zranili. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 69. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN nadrejonu „Beskid” Stepana Golasza „Mara”  o mordzie żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na Ukraińcu w Woli Matiaszowej

            […]  14 maja 1946 r. i grupa manewrowa z Wołkowyi w liczbie około 500 żołnierzy przeprowadziła akcję wysiedleńczą we wsiach: Bereźnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Rybne i Zawóz. […] Mieszkańcy wsi Zawóz znajdowali się w tym czasie w lesie. We wsi pozostali tylko starcy,  dzieci i kalecy. WOP, nie zastawszy ludzi we wsi, znęcało się nad kalekami. Wyciągnęli z domu koło cerkwi kalekę Jurka Owełkę. Zwołali tu resztę starców i chorych, na ich oczach mocno bili go kolbami karabinowymi. Kopali go, 3 razy zakładali Ofełce [wyżej podano: Owełko] sznur na szyję i podciągali na drzewo, mocno go bijąc. Potem skatowanego powiesili na oczach starców i cywilnych Polaków z tej wsi. Na odchodnym powiedzieli, że tak będą robić z tymi, którzy nie wyjadą [do Ukraińskiej SRR]. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.5 – 1.6.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 94. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA