Dratów

ДРАТІВ (pol. Dratów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie łęczyckim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 509 Ukraińców, 278 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 581].
CERKWISKO
W przybliżeniu w tym miejscu w Dratowie, naprzeciw obecnej cerkwi prawosławnej, w latach 1730-1866 stała drewniana cerkiew unicka św. Mikołaja Cudotwórcy.


Fotografie współczesne z 15 sierpnia 2010 r.

PLEBANIA
Budynek plebanii prawosławnej stanowi jeden z najcenniejszych zabytków Dratowa. Mieszkał w nim m.in prawosławny paroch Stepan Małesza, zabity na obejściu wraz z córką Olgą przez hitlerowców 15 sierpnia 1942 r.

CERKIEW
Cerkiew murowana św. Mikołaja Cudotwórcy zbudowana została w latach 1889-1890. Nie stanowi ona zabytku kultury bizantyjsko-ruskiej. Jest przykładem przeniesienia na teren Chełmszczyzny wzorców imperialnego rosyjskiego budownictwa cerkiewnego. Przed I wojną światową wiernymi prawosławnej parafii dratowskiej było ok. 1400 osób narodowości ukraińskiej z Dratowa i kilku najbliższych wsi.

CMENTARZ unicki

CMENTARZ prawosławny


ARCHIWUM

ROZMOWA z byłą mieszkanką Dratowa o losach wsi