Boryslawka

БОРИСЛАВКА (pol. Borysławka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 810 mieszkańców, w tym 780 Ukraińćów, 5 Polaków, 10 rzymskich katolików posługujących sie językiem ukraińskim, 15 Żydów [Kubijowycz, 17].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DOKUMENTY I MATERIAŁY DO HISTORII BORYSŁAWKI

JADWIGA TURCZYŃSKA,Spis mieszkańców Borysławki poległych jako żołnierze armii Austro-Węgier podczas I wojny światowej