Laszki

ЛЯШКИ (pol. Laszki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 3250 mieszkańców: 2020 Ukraińców, 1150 Polaków (w tym 200 nowych kolonistów), 60 Żydów [Kubijowycz, 29].

Reportaż (fotografie z 2008 r.)
Na zdjęciach widoczne są pozostałości materialnej struktury społeczno-kulturalnej tworzonej do 1946 r. przez mieszkańców Laszek.

HISTORIA

DOKUMENTY

1945 maj 7, Jarosław – Fragment raportu sytuacyjnego kierownika PUBP w Jarosławiu za okres 24 kwietnia – 7 maja 1945 r.
[…] Ostatnio banda terrorystyczna w liczbie 200-stu ludzi uzbrojona w broń maszynową i automatyczna wpadła do gminy Laszki, gdzie urządziła postój. W tym czasie dokonała zabójstwa na 5 osobach narodowości ukraińskiej […].
Kopia, maszynopis. IPN-Rz-04/144, k. 81-82.

Fragmenty wspomnień K. Wasylkewycza o mordach na 8 Ukraińcach w Laszkach dokonanych przez członków PUBP i MO

[…] We wsi Laszki na początku Polski była wzmocniona nocna warta. Wpadła bojówka z Jarosławia i sprawdzała wartę nocną, jej dokumenty. Ludzie wtedy mieli jeszcze poniemieckie kenkarty. Kto z wartowników wykazał się kenkartą z literą „P”, tego wypuszczano, a kto miał „U” zastrzelony zostawał na miejscu. Jednej nocy w ten sposób w Laszkach zastrzelonych zostało 8 naszych ukraińskich wartowników. […]

Źródło: Oryginał, rękopis. Archiwum B. Huka. K. Wasylkewycz, [Spohady], b.m, b.d. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z września 2015 r.

CERKIEW

KRZYŻ – upamiętnienie zniesienia pańszczyzny

CMENTARZ przycerkiewny

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA