Ożanna

ОЖАННА (pol. Ożanna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie łańcuckim. W 1939 r. liczyła 780 mieszkańców, w tym 640 Ukraińców, 20 Polaków, 90 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 41].

HISTORIA

DOKUMENTY

Mordy na mieszkańcach
Fragment sprawozdania „Wistky z terenu” z Okręgu II Kraju Zakerzońskiego za 1 maja – 5 czerwca 1945 r.           
[…] [] maja [1945 r.] we wsi Ożanna Polacy zabili trzech mężczyzn i jedną kobietę:
Berezkę Ołeksija, lat 45;
Berezkę Iwana, lat 18;
Kawę Prokopa, lat 30;
Kril Katerynę, lat 30.
Sprawcami tej haniebnej zbrodni byli Polacy: Harnecki Julian, Szwed Piotr, Dziwota Michał. […]
Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akciji na Hrubesziwszczyni w trawni-kwitni 1945 r., w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 872. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 maja 2015 r.

CERKWISKO

KAPLICZKA przydrożna
Na przedwojennej mapie WIG nieujęta.

CMENTARZ

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA