Wróblik Królewski

ВОРОБЛИК КОРОЛІВСЬКИЙ (pol. Wróblik Królewski) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 820 osób, w tym 715 narodowości ukraińskiej, 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Polaków, 35 Żydów [Kubijowicz, 111].

HISTORIA
W latach 30. XX wieku zorganizowana większość mieszkańców Wróblika Królewskiego optowała za moskalofilską wykładnią ruskiej identyfikacji narodowej. Sytuacja ta zmieniała się w miarę zmiany pokoleniowej pod koniec lat 30., aby ustąpić identyfikacji ukraińskiej w czasie II wojny światowej.

Przed wojną we wsi istniała czytelnia Towarzystwa im. Mychajły Kaczkowskiego, spółdzielnia kredytowa „Russka Kassa”, spółdzielnia „Russkij Rolnyczij Sojuz”, kółko teatralne „Amatorskij Krużok”, filia ukraińskiego stowarzyszenia kredytowego „Silśkyj Hospodar” [Szematyzm 1936, 118].
Według kryteriów przyjętych przez Wołodymyra Kubijowicza pod koniec lat 30. XX wieku, w czasie pracy nad statystyką „Grupy etniczne południowo-zachodniej Ukrainy (Galicji” na 1.1.1939″, Wróblik Królewski znajdował się poza ukraińskim terytorium etnicznym.
W okresie deportacji do Ukraińskiej SRR stacja kolejowa w tej wsi służyła jako jeden z punktów zbiorczych osób zmuszonych przez polskie bandy rabunkowe i regularna armię Rzeczpospolitej Polskiej do porzucenia stron ojczystych i ojcowizny. Przed końcem maja 1946 r. Wojsko Polskie deportowało do USRR wszystkich mieszkańców Wróblika Królewskiego narodowości ukraińskiej (ruskiej). Spisy radzieckie odnotowały 306 rodzin (860 osób) objętych deportacja [Pisuliński, 484]. Akcja „Wisła” w tej wsi nie miała miejsca. W latach 1945-1947 wieś nie była objęta administracją antykomunistycznego podziemia ukraińskiego. Odniesiony został – wprawdzie tylko w zamierzaniach – w latach 1945-1946 do 7. rejonu nadrejonu „Beskid”, a w latach 1946-1947 do rejonu I nadrejonu „Wierzchowina” w I Okręgu Zakerzońskiego Kraju [Litopys UPA 34, 848].
[cd. w opracowaniu]

PARAFIA

Obejmowała na początku XX wieku: Wróblik Królewski, Szlachecki, Rymanów, Zmysłówkę, Posadę Dolną, Iwonicz, Klimkówkę, Bziankę, Targowiska, Milczę, Rogi [Szematyzm 1909, 399].

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE
Fotografie uzyskane w styczniu 2012 r. Informacje o właścielu zastrzeżone do wiadomości AR.


Skany fotografii ze schematyzmu Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny z 1936 r.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2009 roku.

CERKIEW

Świątynia Wniebowzięcia NMP z 1888 roku.

DZWONNICA

Pozostałości dzwonnicy (?).

KAPLICZKI

CMENTARZ

BUDOWLE GROMADZKIE

Zdjęcie nr 1: czytelnia; nr 2 i 3: szkoła; nr 3: plebania.

DAWNA ZABUDOWA

MATERIAŁY i DOKUMENTY DO HISTORII WRÓBLIKA KRÓLEWSKIEGO
Opis parafii greckokatolickiej we Wróbliku Królewskim z 1936 r.