Wroblik Krolewski

ВОРОБЛИК КОРОЛІВСЬКИЙ (pol. Wróblik Królewski) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 820 osób, w tym 715 narodowości ukraińskiej, 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Polaków, 35 Żydów [Kubijowicz, 111].

HISTORIA
W latach 30. XX wieku zorganizowana większość mieszkańców Wróblika Królewskiego optowała za moskalofilską wykładnią ruskiej identyfikacji narodowej. We wsi istniała czytelnia Towarzystwa im. Mychajły Kaczkowskiego, spółdzielnia kredytowa „Russka Kassa”, spółdzielnia „Russkij Rolnyczij Sojuz”, kółko teatralne „Amatorskij Krużok”. Istniała jednak także filia ukraińskiego stowarzyszenia kredytowego „Silski Hospodar” [Szematyzm 1936, 118].
Według kryteriów przyjętych przez Wołodymyra Kubijowicza pod koniec lat 30. XX wieku, w czasie swej pracy nad statystyką „Grupy etniczne południowo-zachodniej Ukrainy (Galicji” na 1.1.1939″, Wróblik Królewski znajdował się poza ukraińskim areałem etnicznym.
W okresie deportacji do Ukraińskiej SRR stacja kolejowa w tej wsi służyła jako jeden z punktów zbiorczych osób zmuszonych przez polskie bandy rabunkowe i regularna armię rządową do porzucenia stron ojczystych i ojcowizny. Przed końcem maja 1946 r. Wojsko Polskie deportowało do USRR wszystkich mieszkańców Wróblika Królewskiego narodowości ukraińskiej (ruskiej). Spisy radzieckie odnotowały 306 rodzin (860 osób) objętych deportacja [Pisuliński, 484]. Akcja „Wisła” w tej wsi nie miała miejsca. W latach 1945-1947 wieś nie była objęta administracją antykomunistycznego podziemia ukraińskiego. Teoretycznie odniesiony został w latach 1945-1946 w skład 7. rejonu nadrejonu „Beskid”, a w latach 1946-1947 do rejonu I nadrejonu „Wierzchowina” w I Okręgu Zakerzońskiego Kraju OUN [Litopys UPA 34, 848].
[cd. w opracowaniu]

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE
Fotografie uzyskane w styczniu 2012 r. Informacje o właścielu zastrzeżone do wiadomości AR.


Skany fotografii ze schematyzmu Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny z 1936 r.


MATERIAŁY i DOKUMENTY DO HISTORII WRÓBLIKA KRÓLEWSKIEGO
Opis parafii greckokatolickiej we Wróbliku Królewskim z 1936 r.