Wolica

ВОЛИЦЯ (pol. Wolica) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 590 mieszkańców:  515 Ukraińców, 70 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 267 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi zostało 13 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z jesieni 2004 roku.

CERKIEW

Świątynia z 1826 roku, pod wezwaniem św. apostołów Piotra i Pawła [Szematyzm AAŁ 1936, 2].

DZWONNICA

KAPLICZKA

CMENTARZ

ZABUDOWA

Być może plebania greckokatolicka.

BIBLIOGRAFIA