Józefów

ЮЗЕФІВ (pol. Józefów) – miasteczko polskie w powiecie biłgorajskim. W 1943 r. zamieszkiwało  3 Ukraińców, 1341 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 147].

CERKIEW

Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia NMP na terenie dzisiejszego Józefowa pierwotnie należała do wsi Majdan istniejącej na miejscu dzisiejszego miasteczka. Po raz pierwszy wymieniona w źródłach w 1692 roku. W katach wizytacji parafii w Józefowie przez biskupa chełmskiego Felicjana Wołodkowycza w 1743 roku zapisano, że była to cerkiew drewniana. W ramach regulacji greckokatolickiej sieci parafialnej pod koniec XVIII wieku przyłączona do parafii w Sopocie. W 1835 roku zamknięta i sprzedana rok później z przeznaczeniem na materiał budowlany [Słobodian 2005, 465].

Niżej pokazano położenie cerkwi na mapie austriackiej z początki XIX wieku we wsi Majdan Nepryski, następnie zaznaczono jej położenie na mapie współczesnej Józefowa Roztoczańskiego założonego na miejscu wsi. Mapy opracował i udostępnił Andrij Bożyk.

CMENTARZ

Na cmentarzu nie zachowały się nagrobki z napisami cyrylicą. Obecne są nagrobki z ukraińskim nazwiskami zmarłych zapisanymi alfabetem łacińskim.