Doliny – Szymbark

ДОЛИНИ (pol. Doliny) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. miejscowa parafia greckokatolicka liczyła 430 wiernych [Szematyzm 1936, 18].


HISTORIA

KOMENTARZE
Brak danych o deportacjach w: Pisuliński 2009, Misiło 2013.
Brak Dolin w „Grupach etnicznych…” W. Kubijowicza [Kubijowycz 1983, 24-25].

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z maja 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzin Przenajświętszej Bogurodzicy, z 1821 r., remontowana w 1927 r. [Szematyzm 1939, 18].CMENTARZ


UPAMIĘTNIENIA