Recenzje

RECENZJE, artykuły recenzyjne, uwagi krytyczne

W dniach 23-24 lutego 2007 r. w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa poświęcona Akcji „Wisła”. Jej pokłosiem był wydany w tym samym roku zbiór artykułów pokonferencyjnych. Opis: język polski, plik PDF:
BOGDAN HUK, Akcja Wisła. Przyczyny, przebieg, konsekwencje