Chochłów

CHOCHŁÓW (ukr. Хохлів) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. Wg W. Kubijowicza w 1939 r. zamieszkiwało w niej 360 Ukraińców, 80 łacinników, 20 Żydów.

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1449 r. Już wtedy Chochłów był na tyle związany z oddalonym od niego tylko kilkaset metrów Hulczem, iż trudno było dokonać precyzyjnego odróżnienia między tymi wsiami. Na przykład „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego” w ogóle nie wyodrębnia Chochłowa i podaje go tylko wraz z Hulczem (s. 207). Kubijowicz najpierw podaje dane łącznie dla „Hulcze Chochłów”, a niżej osobno dla Chochłowa i Hulcza. Niedźwiedź zatrzymuje opis wsi na połowie XIX w. Niekiedy wieś wzmiankowano jako przysiółek Hulcza. Parafia greckokatolicka w Hulczu obejmowała w XIX-XX w. Chochłów, Żniatyn i Sulimów. W okresie 25-30 czerwca 1947 r. podczas akcji „Wisła” deportowano ze wsi 101 obywateli polskich narodowości ukraińskiej.

KRZYŻE
Pierwszy krzyż stoi we obrębie działki prywatnej w centrum wsi po lewej stronie drogi z Dłużniowa. Drugi po prawej tronie przy wyjeździe ze wsi w kierunku Hulcza. Fotografie obydwu galerii z sierpnia 2010 r.


ZABUDOWA