Artykuły badawczeBOGDAN HUK, Historycy trudnego początku (uwagi krytyczne na temat najnowszej historiografii polskiej i ukraińskiej konfliktu polsko-ukraińskiego w latach czterdziestych XX w.). Pierwodruk w periodyku naukowym Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2006, s. 248-258. Opis: język polski, plik PDF:
Historycy trudnego początku


OŁEKSANDR MARUSZCZENKO, Tragedia wołyńska z 1943 r. we współczesnej historiografii ukraińskiej (ukr. Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії). Pierwodruk w dwóch numerach czasopisma naukowego Wydziału Historii Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku „Hałyczyna” 2004, nr 9, s. 112-126 (cz I.) Opis: język ukraiński, 305 KB, plik PDF. „Hałyczyna” 2004, nr 10, s. 122-134 (cz. II). Opis: język ukraiński, 438 KB, plik PDF:
Tragedia wołyńska z 1943 r. we współczesnej historiografii ukraińskiej, cz. I
Tragedia wołyńska z 1943 r. we współczesnej historiografii ukraińskiej, cz. II