Dokumenty Iwana Szpontaka

IWAN SZPONTAK (1919-1989; ukr. Іван Шпонтак) – ukraiński dowódca wojskowy, major Ukraińskiej Powstańczej Armii.

FOTOGRAFIE
Galeria prezentuje fotografie udostępnione w 2007 r. przez rodzonego brata Jurija Iwana Szpontaka oraz siostrę Ołenę, zamieszkałych w Wielkich Kapuszanach w Słowacji. Inicjatorami nawiązania kontaktu z rodziną I. Szpontaka, którego wynikiem było udostępnienie przez nią tych oraz innych materiałów, byli Jurij Moroch i Andrij Bożyk. OPIS fotografii: 2, 2-1 – Iwan Szpontak (1896-1961), ojciec Iwana; 3 – siostry ojca Anna i Julia; 4 – Barbara Szpontak (1899-1988), matka Iwana; 5 – Iwan Szpontak w latach nauki w szkole podstawowej w Wowkowym na Zakarpackiej Ukrainie; 6 – wśród rówieśników szkolnych (nie zdołano ustalić osoby); 7-13 – fotografie z okresu nauki w szkole średniej i po jej ukończeniu; 14 – I. Szpontak w mundurze, prawdopodobnie, armii węgierskiej, 1944 r.; 15 – zdjęcie ślubne brata Michała, 4 lipca 1949 r.; 16 – I. Szpontak z czasów służby w policji ukraińskiej we Lwowie, przez budynkiem opery stoją, od lewej: I. Kerestil, Hyk, I. Szpontak, M. Szpontak, J. Buksar ; 17, 18 – I. Szpontak w okresie ukrywania się w Czechosłowacji po 1948 r.; 19 – Olha Mytrowa, żona; 20 – I. Szpontak z dzieckiem; 21-22 – w okresie odbywania kary w więzieniu w Polsce; 23 – z żoną po wyjściu na wolność.W galerii zebrano fotografie z różnych okresów i wydarzeń w życiu Iwana Szpontaka. Pochodzą ze zbiorów rodziny Szpontaków w Wielkich Kapuszanach, archiwum K. Stepanek (za pośrednictwem M. Iwanka), wyjazdów własnych B. Huka na Ukrainę i Słowację w 2008 r. oraz wyjazdu Andrija Bożyka i Jurija Morocha na Słowację w tym samym roku. Opis: 1 – Dom we wsi Wowkowe w obwodzie zakarpackim Ukrainy, gdzie 12.08.1919 r. urodził się I. Szpontak, 2008 r.; 2 – Szkoła podstawowa w Wowkowym, gdzie uczył się I. Szpontak, 2008 r.; 3 – Tablica pamiątkowa ku czci I. Szpontaka na ścianie szkoły w Wowkowym; 4 – I. Szpontak z przyjaciółmi, koniec lat 30. XX w.; 5 – Dom w Wielkich Kapuszanach w Słowacji, dokąd w 1923 r. przenieśli się rodzice I. Szpontaka; 6-7 – Nagrobek na mogile Iwana i Barbary Szpontaków, rodziców Iwana, na cmentarzu w Wielkich Kapuszanach; 8-9-10 – Młodszy brat Jurij Szpontak pokazuje współczesny wygląd miejsca w domu Szpontaków w Wielkich Kapuszanach, gdzie mieściło się wejście do podziemnej kryjówki I. Szpontaka i Andrija Kordana, 2008 r.; 11 – Andrij Kordan, podwładny I. Szpontaka w kureniu „Mściciele”, następnie współtowarzysz; 12 – Z żoną i córką na Słowacji; 13 – Feliks Branicki, adwokat na procesie sądowym I. Szpontaka, z jego rodziną; 15 – Na ślubie córki; 16-17-18 – Pogrzeb I. Szpontaka (zdjęcia z archiwum rodzinnego K. Stepanek); 19 – Cmentarz w Koszycach, drugi z lewej to nagrobek Olgi i I. Szpontaków (zm. 14.04.1989 r.); 20 – Tablicą pamiątkowa na grobie Olgi i Iwana Szpontaków.

Strona w przygotowaniu.