Wola Gorzańska*

ВОЛЯ ГОРЯНСЬКА (pol. Wola Górzańska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 330 mieszkańców:  310 Ukraińców, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 44].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 368 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1040].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego nieznanego referenta OUN w nadrejonie „Beskid” za październik 1945 r. o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu Jurku Franczaku w Woli Górzańskiej

            […] 5 października Wojsko Polskie z Wołkowyi zabiło Jurka Franczaka w Woli Górzańskiej w powiecie Lesko za to, że należał do bojówki i rabował dom polskiego wójta w Wołkowyi. […]

Źródło: „Wisti z terenu za misiać żowteń 1945 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 21. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA