Młyny*

МЛИНИ (pol. Młyny) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1280 mieszkańców: 1265 Ukraińców, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 31].

WSPOMNIENIA

Fragment relacji Stefaniji Ołeksiuk o mordach na Ukraińcach w Młynach dokonanych przez członków MO

[…] 3 lutego od strony wsi Mała Kobylnica zajechali jacyś policjanci. Nikt ich nie znał, bo z tamtej strony nigdy nie przyjeżdżali. W jednym domu siedziało trzech młodych chłopaków, trzech braci ciotecznych: Mychajło Pona, Wasyl Pona i Mykoła Senio. Mychajło wyszedł do stodoły, aby nakarmić bydło, a w tym czasie policjanci wbiegli do domu. Wasyla i Mikołaja wyprowadzili na podwórze i rozstrzelali. […]

Wkrótce policjanci zajechali do Podbuczyny, zabrali chłopaka Petra Bukowskiego. Furman wiozący policjantów opowiadał, że wywieźli go ze wsi, bili, męczyli, zmuszali palcami drzeć zamarzniętą ziemię, po męczarniach zabili, sami pojechali do wsi Kalników.

Nie miał szczęścia także brat rodzony Petra Bukowskiego Iwan. Zabrali go z końmi i wozem do wsi Wielka Kobylnica, skąd już nie wrócił. […]

Mniej więcej 20 lutego [1946 r.] (śniegu nie było, padał deszcz) koło naszego domu dwoma wozami przyjechali policjanci. Na drugim wozie siedział wójt Hawryił Iwanyk. Wybiegłam na drogę, aby popatrzeć, dokąd pojechali. Zatrzymali się niedaleko od cerkwi. Zeszli z wozów. Podjechał do nich policjant ładnym koniem kasztanką. Po kilku minutach przeleciał koło nas w wielkim pędzie, ciągnąc za sobą po ziemi naszego wójta przywiązanego sznurem. Jeździec zatrzymał się na pastwisku.  Wójt już nie ruszał się, odwiązali go, rzucili jak kłodę drewna na wóz i powieźli na posterunek do Duńkowic. Następnego dnia syn pojechał po ojca. Ojciec leżał w piwnicy martwy, miał rozbitą głowę. [Policjanci] go  oddali. […]

Źródło: S. Ołeksiuk, s. Młyny, w: Deportaciji…, t. 3: Spohady, Lwiw 2002, s. 123–124.

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 194  obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1034].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA