Polanki

ПОЛЯНКИ (pol. Polanki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 440 mieszkańców: 425 Ukraińców, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 43].

HISTORIA

Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 468 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi nie pozostał ani jeden mieszkaniec [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA