Dobratycze

ДОБРАТИЧІ (pol. Dobratycze) – wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 132 Ukraińców, 51 Polaków; na kolonii 164 Polakow [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 79].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, ].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano pod koniec kwietnia 2011 r.

CERKIEW

CMENTARZ