Jamna Dolna

ЯМНА ДОЛІШНЯ (pol. Jamna Dolna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1150 mieszkańców, w tym 1130 Ukraińców, 10 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 17].

HISTORIA
NA cmentarzu w Jamnie Dolnej pochowany został Jakiw Czornij, ps. „Udarnyk”, referent wojskowy w obwodzie przemyskim OUN-NP w latach 1943-1944 [Krywucki I, 51]. Poległ w starciu z wojskami NKWD koło Leszczyn w dniu 23 grudnia 1944 r.

DOKUMENTY I MATERIAŁY DO HISTORII JAMNY DOLNEJ
W 2005 r. w Tarnopolu ukazała się 192-stronicowa książka Josyfa Swynki pod tytułem Jamna: zniszczona wieś w przemyskiem (historia, wspomnienia) [tytuł oryginału: Свинко Й., Ямна: знищене село Перемишльського краю (iсторiя, спогади)]. Dwie pierwsze części, a niżej całość, dostępne są poniżej jako pliki PDF:
Jamna w latach 1469-1939
Jamna w latach 1939-1945
Powyższe pliki pobrane zostały z: www.jamna.org. Dziękujemy!
JOSYF SWYNKO, Jamna: zniszczona wieś w przemyskiem (historia, wspomnienia)
Plik pobrano z: irbis.library.te.ua. Dziękujemy!
Te same pliki dostępne są także na stronie Jamny Górnej Apokryfu Ruskiego.
JADWIGA TURCZYŃSKA, Spis mieszkańców poległych w armii Austro-Węgier podczas I wojny światowej

STAN UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2014 roku

CERKWISKO

CMENTARZ

ZABUDOWA