Artykuły

ARTYKUŁY NAUKOWE

HISTORIOGRAFIA okresu 1944-1947

HUK, BOGDANUtworzenie nadrejonu „Chłodny Jar” oraz 2. Batalionu Przemyskiego UPA na terenie Zakerzońskiego Kraju OUN w 1945 r. Pierwodruk w: Biuletyn Ukrainoznawczy, t. 13, Przemyśl 2007, s. 176-201. Opis: język polski, s. 24, 766 KB, plik PDF:
Utworzenie nadrejonu „Chłodny Jar” oraz 2. Batalionu Przemyskiego UPA na terenie Zakerzońskiego Kraju OUN w 1945 r.


HUK, BOGDANStruktura organizacyjna podziemia ukraińskiego na Łemkowszczyźnie w latach 1944-1947. Pierwodruk w: Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia,współczesność, kultura materialna i duchowa, t. III, Głogów 2010, s. 59-67. Opis: język polski, plik PDF:
Struktura organizacyjna podziemia ukraińskiego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947

HISTORIOGRAFIA okresu 1947-1989