Machnów

МАХНІВ (pol. Machnów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. liczyła 1360 mieszkańców: 1290 Ukraińców i 70 Żydów [Kubijowycz 1983, ].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w czerwcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 214 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1026].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2009 r.

CERKIEW

świątynia pod wezwaniem Narodzenia NMP, zbudowana w 1900 r. [Sałądiak, 320].

.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA