Bojkowszczyzna

Północna granica Bojkowszczyzny przyjęta została na podstawie prac językoznawczych Marii Przepiórskiej-Owczarenko. Przedwojenna badaczka ukraińska zaproponowała przebieg granicy pomiędzy dialektem bojkowskim a nadsańskim wzdłuż linii Wola Krecowska-Kreców-Trzcianiec-Wojtkowa-Jureczkowa-Kwaszenina-Łopusznica [wg: М. Лесів, Українські говори в Польщі, Варшава 1997, s. 97]. Na Apokryfie Ruskim wymienione miejscowości należą do areału bojkowskiego, na północ od nich zaczyna się Nadsanie. Za zachodniobojkowskie miejscowości przyjęto więc także położone na wschód od Sanu po grzbiet Chwaniów: Tyrawę Solną, Międzybrodzie, Liszną, Wujskie, Olchowce, Bykowce, Hołuczków, Tyrawę Wołoska i Siemuszową.

Noty wstępne, informujące o charakterze historycznym i narodowościowym danej wsi, dotyczą okresu 1944-1947. Z tego względu nie zawierają one informacji ilościowej o Żydach, którzy zostali zagładzeni przez III Rzeszę pod czas II wojny światowej. Jednak informacje o mieszkańcach narodowości żydowskiej zawsze zawarte są w danych z 1939 r., przytaczanych na podstawie pracy Wołodymyra Kubijowicza Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halycyna-Galicia) 1.1.1939 (ukr. Етнічні групи південносхідньої України (Галичини) на 1.1.1939).

BIBLIOGRAFIA

W języku angielskim
Dmytro Blazejowskyj, Historical Sematism of the Eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkiwscyna (1828-1939), Lviv 1995;
Wołodymyr Kubijowicz, Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halycyna-Galicia) 1.1.1939, Wiesbaden 1983;Мychajło Łesiw, Ukrajinśki howory w Polszczi, Warszawa 1997;Schymatism wseho klyra ruskoho-katolyczeskoho Eparchij Sojedynenych Peremyskoj, Samborskoj i Sianickoj na hod ot Rożdestwa Chrystowoho 1909, Peremyszl 1908;Szematyzm wseho klyra ruskoho-katolyczeskoho Bohom spasemoji Eparchii Peremyszlskoj na hod ot Rożdestwa Chrystowoho 1879, Peremyszl 1879;Szematyzm hreko-katołyćkoho Duchowenstwa złuczenych Eparchij Peremyśkoji, Sambirśkoji i Sianićkoji na rik Bożyj 1928, Peremyszl 1928;