Bubel Łukowiska

БУБЕЛЬ ЛУКОВИСЬКA (pol. Bubel Łukowiska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 145 Ukraińców, 24 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 75].

HISTORIA
Według spisu powszechnego z 14 lutego 1946 r. we wsi mieszkało 238 osób. Statystyki deportacyjne przygotowywane w okresie akcji „Wisła” wymieniają faktyczną ilość mieszkańców jako 205 osób. Deportacja ludności ukraińskiej z Bubla Łukowiska w ramach akcji „Wisła” odbywała się dwukrotnie: 30 czerwca i 20 lipca 1947 r. Pierwszy rzut objął 5 rodzin (17 osób), drugi 6 rodzin (41 osób) ukraińskich. We wsi pozostało 46 rodzin uznanych za polskie (147 osób) [Tłomacki, 272, 279].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ


Fotografie wykonano w kwietniu 2011 r. (uwaga: napis na zdjęciach galerii Bubel Stary to pozostałość przez przypadek nie usuniętej nazwy roboczej, przepraszam).