Tyrawa Wołoska

ТИРЯВА ВОЛОСЬКА (pol. Tyrawa Wołoska) – przed 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie sanockim. Wg W. Kubijowicza we wrześniu 1939 r. liczyła 1700 mieszkańców, w tym 780 Polaków, 650 Ukraińców, 270 Żydów.

HISTORIA
WIEK XX
W okresie II wojny światowej została utworzona ponadpodstawowa ukraińska szkoła rolnicza. Mieściła się w budynkach niemieckiego liegenschaftu, podworskiego gospodarstwa rolnego. Nauczycielem był m.in. syn księdza greckokatolickiego Roman Sikora, jego żona i siostra, a także dwóch nauczycieli z okolic Lwowa [relacja M. Ulana].

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w latach 2007-2010.

CERKIEW
Po rozebranej w latach 50. XX w. greckokatolickiej świątyni tyrawskiej pozostały fundamenty i kilka warstw cegły stanowiących wcześniej dolną część ścian. W 2006 r. staraniem Stowarzyszenia Ratowania Dziedzictwa Mniejszości Karpackich zostały one częściowo odsłonięte od strony zewnętrznej, natomiast nie naruszona pozostała warstwa ziemi przykrywające je od góry. Na miejscu dawnego progu cerkwi postawiono odnaleziony wtedy żelazny krzyż wieńczący przed rozbiórką cerkiewną banię.
CERKWISKO
Fotografie dokumentują stan na sierpień 2010 r.


Fotografie z sierpnia 2007 r.