Nielepkowice

НЕЛИПКОВИЧІ (pol. Nielepkowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 890 mieszkańców: 340 Ukraińców, 540 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 29].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego PUBP w Jarosławiu o mordzie na Ukraińcach w Nielepkowicach

            […] Dnia 29 marca 1945 r. nieustalona ilość osobników uzbrojona w broń palną bez żadnej przyczyny wymordowała 9 osób, w tym 2 dzieci w gromadzie Nielepkowice. […]

AIPN Rz 04/144, Raport sytuacyjny nr 14 za czas od 27 marca do 7 kwietnia 1945 r., k. 50.

Fragment wspomnień Andrzeja Piskorza ur. w 1927 r. w Wiązownicy
[…] Wtedy, w Wielką Sobotę, w Nielepkowicach zabili Bylińską [?], córkę Ukrainki z Wiązownicy, i jej matkę Zastawną zabili. Ich przywieźli z Nielepkowic i w sobotę pochowali na cmentarzu. […] Opowiadał o tym Adach, którego milicjanci wypuścili. […]
Źródło: A. Piskorz, Ukraińska pamięć Wiązownicy, w: B. Huk, Młodzi Ukraińcy Michała Borysa „Żana”. Terenowe Oddziały Samoobrony w powiecie jarosławskim w latach 1945–1947, Przemyśl 2016, s. 373.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 3 maja 2015 r.

CERKWISKO
Miejsce po cerkwi pod wezwaniem sw. Jana Teologa, zbudowanej w 1788 r. [Szematyzm 1905, 450]. Świątynia została zniszczona przez rzymskich katolików po deportacjach greckich katolików/Ukraińców w latach 1945-1947 r. Okoliczności nie są znane.

KRZYŻ przydrożny

KOMENTARZE