Cewkow

ЦІВКІВ (pol. Cewków) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją według Wołodymyra Kubijowicza 2890 osób, w tym 1240 Ukraińców, 50 Polaków, 1440 rzymskich katolików posługujących się na co dzień językiem ukraińskim, 160 Żydów [45].

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 10 marca 2012 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra. Obiekt wpisany na listę obiektów zabytkowych województwa podkarpackiego jako „cerkiew greko-kat. p.w. św. Dymitra, drewn., 1844, nr rej.: A-227 z 16.06.1987” [on-line, dostęp 26.03.2012].


Wnętrze cerkwi

KRZYŻE
Opis pod pierwszą fotografią każdego obiektu.

CMENTARZ