Cewkow

ЦІВКІВ (pol. Cewków) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją według Wołodymyra Kubijowicza 2890 osób, w tym 1240 Ukraińców, 50 Polaków, 1440 rzymskich katolików posługujących się na co dzień językiem ukraińskim, 160 Żydów [45].

DOKUMENTY

Informacja ze spisu ofiar wykonanego przez referenta OUN zawierający m.in. dane o Ukraińcu Juriju Wachu zamordowanym przez członków MO w Cewkowie

[…] 9. Wach Jurko – staniczny, [ur.] 1.2.1914 [r.], Cewków […], aresztowany i zabity przez polską policję; […]

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, k. 374.

Wykonany przez nieznanego referenta OUN spis 11 Ukraińców zamordowanych przez członków polskich band w Cewkowie 

            Cewków:

 1. Łysiak Bohdan – [ur. w] 1905 [r.], […], [zabity przez] polską bandę;
 2. „” Konstantyn – [ur. w]  1903 [r.], […], „”;
 3. Kornowa Marija – [ur. w] 1867 [r.], […], „”;
 4. Kozak Fyłymon – [ur. w] 1898 [r.], […], „”;
 5. „” Teodozij – [ur. w] 1900 [r.], […], „”;
 6. „” Petro – [ur. w]  1902 [r.], […], „”;
 7. „” Dmytro – [ur. w] 1929 [r.], […], „”;
 8. Czerpak Andrij – [ur. w] 1900 [r.], […], „”;
 9. Obszański Iwan – [ur. w] 1924 [r.], […], „”;
 10. Susz Teodor – [ur. w] 1908 [r.], […], „”;
 11. Sarabuda Mychajło – [zabity przez polską bandę];

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, k. 375.

Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.

[…] marca 1945 r. polska milicja zastrzeliła w Cewkowie 9 osób i spaliła jedno gospodarstwo. […]

Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 861. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

maj (?) 1946 r., [m.p.] – Fragment sprawozdania referenta politycznego  rejonu II w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego Mychajła Borysa „Żana” o mordach na Ukraińcach w Cewkowie

[…] Razem: 11 zamordowanych, w tym 3 kobiety, 8 mężczyzn (przez polską bandę). […]

Źródło: Informacija pro ukrajinśki seła ta jich meszkanciw, szczo postradały w rezultati polśkych napadiw, w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 947. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 10 marca 2012 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra. Obiekt wpisany na listę obiektów zabytkowych województwa podkarpackiego jako „cerkiew greko-kat. p.w. św. Dymitra, drewn., 1844, nr rej.: A-227 z 16.06.1987” [on-line, dostęp 26.03.2012].


Wnętrze cerkwi

KRZYŻE
Opis pod pierwszą fotografią każdego obiektu.

CMENTARZ