Machnówek

МАХНІВОК (pol. Machnówek) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1939 r. liczyła 477 grekokatolików (ilości innych wyznań źródło nie podaje) [Szematyzm 1939, 124].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  65 obywateli RP narodowości ukraińskiej, pozostało 59 uznanych za Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1023].

Parafia wschodnia

Machnówek był filią parafii w Korczminie, oddalonym do niego, jak podawał schematyzm, 2 km. Natomiast Machnów miał cerkiew filialną w Korniach.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2009 r.

CERKWISKO

W okresie międzywojennym we wsi stała cerkiew drewniana św. Michała z 1919 r. Została zniszczona po wygnaniu w latach 1945–1947 Ukraińców ze wsi.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA