Krowica Sama

КОРОВИЦЯ САМА (pol. Krowica Sama) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyła 990 mieszkańców: 760 Ukraińców, 60 Polaków, 110 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 60 Żydów [Kubijowycz, 46].

Rękopiśmienna ewangelia z II poł. XVI w. z cerkwi w Krowicy Samej: Ewangelia z Krowicy Samej

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO


Fotografie z 2006 r.

CMENTARZ

Fotografie z 2006 r.