Dłużniów

ДОВЖНІВ (pol. Dłużniów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1939 r. liczyła 680 mieszkańców, w tym 530 Ukraińców, 5 Polaków, 130 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 80].

HISTORIA
Podczas akcji „Wisła” w okresie pomiędzy 16-20 lipca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało ze wsi 327 obywateli polskich narodowości ukraińskiej.
CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z 1882 r., poświęcona w 1885 r. Zbudowano ja na miejscu po starej cerkwi drewnianej, o której wspominają źródła historyczne z lat 1564-1573. Po akcji „Wisła” została przejęta przez rzymskich katolików i funkcjonalnie wykonuje rolę kościoła filialnego parafii w Żniatynie. Fotografie wszystkich galerii wykonano w sierpniu 2010 r.


CMENTARZ
Cztery pierwsze fotografie to widok na cmentarz dłużniowski od strony Wyżłowa i droga polna prowadząca z Mycowa. Cmentarz znajduje się po jej prawej stronie, na zboczu wzniesienia. Podzielony na część starą i nową, użytkowaną obecnie przez rzymskich katolików. Fotografie części starej wykonane w sierpniu 2010 r., przedstawiają jej stan po niszczącej wichurze z wiosny tego roku.

POZOSTAŁE OBIEKTY
Galeria przedstawia: 116-117: figura po prawej stronie drogi polnej z Mycowa; 141: budynek gromadzki; 142: krzyż w centrum wsi; 143-144 – prawdopodbnie szkoła lub inny budynek gromadzki w centrum wsi; 146-146: krzyż na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w 1848 r.; 147-151: budynek parafii greckokatolickiej; 152: ruina starego domu; 153-156: krzyż przy drodze do wjazdowej do wsi.