Powroty Ukraińców z Ziem Zachodnich w latach 1947-1989

DOKUMENTY POWROTÓW

DROZD, ROMAN, Rząd polski i stosunek władz polskich do powrotów Ukraińców w latach 50. w świetle dokumentów; pierwodruk w: „Wisnyk Zakerzonnia” 2001, nr 8-9-10, s. 82-90. Opis: publikacja zawiera 10 dokumentów w języku polskim, wstęp – język ukraiński, 95,1 KB KB, plik PDF:
Rząd polski i stosunek władz polskich do powrotów Ukraińców w latach 50. w świetle dokumentów
HUK, BOGDAN, Tam mój dziadek żył, i ojciec żył, i ja pragnę tam żyć i umrzeć w ziemi rodzonej – dokumenty powrotów; pierwodruk w: „Wisnyk Zakerzonnia” 2001, nr 8-9-10, s. 31-76. Opis: publikacja składa się z 48 dokumentów polskojęzycznych, wstęp – język ukraiński, 343 KB, plik PDF:
Tam mój dziadek żył, i ojciec żył, i ja pragnę tam żyć i umrzeć w ziemi rodzonej – dokumenty powrotów