Jabłonica Polska

ЯБЛОНИЦЯ ПОЛЬСЬКА (pol. Jabłonica Polska) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie brzozowskim. W 1939 r. liczyła 1140  mieszkańców, w tym 500 Ukraińców, 620 Polaków, 20 Żydów [Kubijowycz 1983, 108].

HISTORIA
Na początku 1945 r. ukraińscy mieszkańcy Jabłonicy Polskiej w obawie przed mordami i grabieżami ze strony polskich rzymskokatolickich sąsiadów uciekli od Ukraińskiej SRR. Akcja Wisła z 1947 r. we wsi nie miała miejsca.
Plebania
Na miejscu drewnianej plebanii greckokatolickiej stoi nowa, rzymskokatolicka.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana z 1791 r. [Szematyzm 1936, 135].

KAPLICZKI i KRZYŻE

CMENTARZ I
Według miejscowego mieszkańca w trakcie prac porządkowych na cmentarzu poprzesuwane zostały ze swych dawnych miejsc mniejsze nagrobki. Groby z cmentarza przy cerkwi przeniesione zostały na ten nowy cmentarz.


CMENTARZ II
Drugi cmentarz (być może dawny choleryczny) znajduje się po prawej stronie drogi wyjazdowej z Jasienicy do drogi głównej na Miejsce Piastowe (droga na północny zachód od drogi na Kombornię).

Inne obiekty
Budynek dawnego ukraińskiego domu ludowego, w centrum wsi; dawny budynek szkolny.