Kulaszne

КУЛЯШНЕ (pol. Kulaszne) – wieś ukraińska w powiecie sanockim.
W 1939 r. liczyła 650 mieszkańców: 620 Ukraińców, 20 Żydów, 10 Polaków [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 30 sierpnia 2014 r.

DZWONNICA
Cerkiew kulaszniańska pod wezwaniem św. Michała Archanioła z pocz. XX w. spłonęła w 1974 r. Na placu cerkiewnym pozostała jednak oryginalna murowana dzwonnica, wzniesiona zapewne w tym samym okresie, co cerkiew.KAPLICZKI przydrożne
Obydwie kapliczki stoją w górnej części wioski, po prawej stronie drogi z Kulasznego do Szczawnego.

< br/>
CMENTARZ


Dawna ZABUDOWA


KOMENTARZE