Maciejowa

МАТІЄВА (pol. Maciejowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 470 mieszkańców: 440 Ukraińców, 15 Polaków, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
Wojsko Polskie 6 lipca 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Maciejowej 33 osoby narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1013].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

KAPLICZKA

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA