Ulhówek

УЛЬГІВОК (pol. Ulhówek) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. liczyła 780 mieszkańców, w tym 710 Ukraińców, 10 Polaków, 45 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 82].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 278 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1027].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania „Zorianego” ze zwiadu wojskowego UPA o mordzie enkawudzistów i członków grupy szturmowej UB lub MO na Ukraińcu w Ulhówku

            […] 9.4. [1945 r.]. Bolszewicy i szturmówka w sile 150 osób przeprowadzali obławę w Ulhówku. Szukali kryjówek. W jednej kryjówce zabili 2 strzelców z oddziału „Czernyka’ i miejscowego gospodarza. […]

„Zorianyj”

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 3, Wijśkowa rozwidka za czas wid 1.4 do 15.41945 r., k. 64.

Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.
[…] marca 1945 r. Polska milicja podczas akcji zabiła w Ulhówku jednego świadomego Ukraińca. […]
Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 860. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2005 r.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA