Jaksmanice

JAKSMANICE (ukr. Яксманичі) – do 1946 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. Wg W. Kubijowicza w 1939 r. zamieszkiwało ją 1320 osób, z czego 1130 było Ukraińcami, 70 Polakami (z czego 60 to powojenni koloniści), 60 rzymskich katolików pochodzenia ukraińskiego i 60 Żydów.

HISTORIA
[w opracowaniu]

DOKUMENTACJA WSPÓŁCZESNA

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, zbudowana w 1901 r. Obecnie funkcjonalnie kościół rzymskokatolicki. Dawny budynek parafialny zniesiony. Fotografie współczesne tej i następnych galerii wykonane zostały 26 marca 2011 r.


DZWONNICA

CMENTARZ
Znajduje się na wzgórzu cerkiewnym, opasując cerkiew ze wszystkich stron.

ZABUDOWA