Dudyńce

ДУДИНЬЦІ (pol. Dudyńce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 560 mieszkańców: 540 Ukraińców, 5 Polaków, 15 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

KOMENTARZE
Saładiak podaje datę budowy jako 1862 r. [Saładiak 1993, s. 137].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z jesieni 2014 r.

CERKWISKO
Świątynia Soboru NMP z 1802 r., odnowiona w 1924 r. [Szematyzm 1936, 7].

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA