Dudyńce

ДУДИНЬЦІ (pol. Dudyńce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 560 mieszkańców: 540 Ukraińców, 5 Polaków, 15 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego nieznanego referenta OUN z nadrejonu „Beskid” za listopad 1945 r. o mordzie polskich bandytów na Ukraińcu Kotlarze w Dudyńcach

            21 listopada [1945 r.] […] Kazio Koсiołowski [z Dąbrówki] […] mówił, że już dużo Rusinów puścił do Jezusa. Chwalił się, że brał udział w napadzie na Dudyńce, gdzie latem w sierpniu spalono 2 domy i zamordowano Kotlara. […]

Źródło: „Wisti z terenu za misiać łystopad 1945 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 41. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE
Saładiak podaje datę budowy jako 1862 r. [Saładiak 1993, s. 137].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z jesieni 2014 r.

CERKWISKO
Świątynia Soboru NMP z 1802 r., odnowiona w 1924 r. [Szematyzm 1936, 7].

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA